Welkom bij Logo-Com!

Logopedische praktijk te Heist-op-den-Berg (Hallaar). Onderzoek, diagnose, advies en behandeling van voornamelijk stemstoornissen, verworven neurogene communicatiestoornissen en verworven dysfagie, alsook leerproblemen en -stoornissen en vertraagde spraak- en taalontwikkeling.

Hulp nodig?

Waarbij kan ik u helpen?

U kan bij mij terecht voor advies, onderzoek, diagnose en behandeling van:

Stem

Stemtherapie, stemcoaching, stem bij transgenders

brain

Verworven neurogene communicatiestoornissen

Taal- en/of spraakproblemen na een hersenletsel: afasie, dysartrie en spraakapraxie

dysfagie

Verworven dysfagie

Verworven slikstoornissen

educational-book

Leerproblemen – Leerstoornissen

Lees-, spellings- en rekenproblemen – dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Articulatieproblemen, afwijkende mondgewoontes, taalachterstand en taalstoornissen bij kinderen