Welkom bij Logo-Com!

Logopedische praktijk te Heist-op-den-Berg. Onderzoek, diagnose, advies en behandeling van stemstoornissen, verworven neurogene communicatiestoornissen, verworven dysfagie en perifere aangezichtsverlamming, alsook leerproblemen en -stoornissen en vertraagde spraak- en taalontwikkeling.

Hulp nodig?

Waarbij kan ik u helpen?

U kan bij mij terecht voor advies, onderzoek, diagnose en behandeling van:

Stem

Stemtherapie, stemcoaching, stem bij transgenders

hersenen

Verworven neurogene communicatiestoornissen

Taal- en/of spraakproblemen na een hersenletsel: afasie, dysartrie en spraakapraxie

dysfagie

Verworven dysfagie

Verworven slikstoornissen

aangezicht

Perifere aangezichtsverlamming

Gedeeltelijke of volledige verlamming van één aangezichtszijde

leerproblemen

Leerproblemen – Leerstoornissen

Lees-, spellings- en rekenproblemen – dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Articulatieproblemen, afwijkende mondgewoontes, taalachterstand en taalstoornissen bij kinderen