Ontdek Logo-Com!

Logo-Com

De logopedische praktijk Logo-Com werd in 2017 opgericht door Liese Van Winkel. De naam 'Logo-Com' is een samentrekking van 'logopedie' en 'communicatie'.

“Van alle levensvaardigheden waarover wij beschikken, is communicatie misschien wel de meest waardevolle.”

Studies

Ik studeerde in 2014 af met onderscheiding aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Ik deed stages in verschillende settings (zelfstandige praktijk, buitengewoon onderwijs en ziekenhuis). Mijn bachelorproef maakte ik over communicatieklachten bij personen met de ziekte van Parkinson. In het academiejaar 2016-2017 volgde ik het postgraduaat Stem aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Als eindproject maakte een workshop stem voor lagereschoolkinderen. Momenteel volg ik het postgraduaat Dysfagie aan de Arteveldehogeschool te Gent.

Studies

Werk

Van maart 2015 tot mei 2018 werkte ik in een logopedische groepspraktijk te Mechelen. Hier onderzocht en behandelde ik voornamelijk stemstoornissen, alsook leer-, spraak- en taalproblemen bij kinderen. In de paasvakantie en de grote vakantie 2018 deed ik vervanging in het Heilig-Hartziekenhuis in Lier. Sinds november 2018 werk ik hier vast. Naar aanleiding van mijn eindwerk was ik gastspreker voor een zelfhulpgroep van parkinsonpatiënten.

Bijscholingen

Om up-to-date te blijven volg ik op zeer regelmatige basis bijscholingen. Zo volgde ik een cursus verworven neurogene communicatiestoornissen, Estill Voice Training, Manuele facilitatie van de larynx,… Daarnaast volgde ik in augustus de basiscursus ‘OMFT: logopedie en tandheelkunde’, gegeven door Peter Helderop.

Bijscholingen

Vrijwilligerswerk

Tijdens de schoolvakantiemaanden doe ik wanneer het kan vrijwilligerswerk. Zo doe ik aan maaltijdbegeleiding in Home Marjorie (verblijf voor mensen met de Ziekte van Huntington) en loop ik vrijwillig mee in ziekenhuizen (HHZ Lier, UZA Antwerpen).

VVL

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten. Dit is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

VVL

Transgender-
infopunt

Ik sta aangeduid als hulpverlener bij het Transgender Infopunt, wat wil zeggen dat ik ook stemtherapie geef aan transgenders.